Welkom bij KOMPLEET - KOMPLEET - KOMPLEET
Wij bouwen aan
ketenzorg voor
Kwetsbare ouderen
in Zuidoost-Brabant

Welkom bij KOMPLEET

Kwetsbare ouderen zo lang mogelijk in optimale gezondheid in hun voorkeursomgeving laten wonen. Dat is waar KOMPLEET om draait.

In Zuidoost-Brabant is een breed multidisciplinair netwerk opgezet rondom de zorg voor kwetsbare ouderen en mantelzorgers.
De zorggroepen PoZoB, DOH en SGE maken onderdeel uit van dit netwerk, evenals thuiszorg- en zorginstellingen, de zorgketen dementie en een aantal gemeenten (welzijnswerk en wmo). In 2011 is het project gestart met dertig huisartsen en inmiddels bestrijkt het de hele regio.

Bijzonder aan het project is dat het gericht is op gezondheid en welzijn van de kwetsbare oudere en de mantelzorger. De focus in de huisartsenpraktijk ligt op coördinatie van zorg, samenwerking in de keten, eenvoudig en dichtbij de patiënt. Zorg met een individuele en dus flexibele kwaliteitsketen voor elke patiënt.  

Met deze website informeren we over project KOMPLEET: over de inhoudelijke opzet, de projectleden en andere betrokken ketenpartners en over het innovatietraject met het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen.

Via het nieuwsoverzicht blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het project KOMPLEET.

Zorg voor Kwetsbare ouderen in Zuidoost-Brabant
Programma: Op één lijn
 

KOMPLEET is mede mogelijk gemaakt met subsidie van ZonMw